top of page

Targeta de 450 gr. amb vernís selectiu


La targeta de visita és l'eina més utilitzada per presentar una empresa o negoci. La seva mida permet que sigui fàcil de transportar i que es pugui donar als clients o a les persones interessades en qualsevol moment i lloc. L'estètica de la targeta de Gosswim segueix la imatge corporativa de l'empresa: amb el logotip en gran i el blau com a color predominant. Ja que en tractar-se d'una empresa relacionada amb l'aigua, les tonalitats blaves i clares són les que més representen els seus serveis. La cara de davant de la targeta mostra el logo, mentre que la posterior inclou la informació de contacte de l'entitat.

bottom of page