top of page

¿Per què és tan important el SEO?¿Què és el SEO?

SEO són les sigles de "SearchEngineOptimization" i es refereix al conjunt de tècniques que permeten que una pàgina web es posicioni en els resultats dels diferents motors de cerca que hi ha a internet. D'aquesta manera, una estratègia SEO ben desenvolupada augmentarà el nombre de visites en la web en la qual s'apliqui, ja que serà més visible per a aquelles persones que realitzin cerques relacionades amb la marca, producte o servei en qüestió. Cal destacar també que aquest tipus d'accions són totalment gratuïtes.


Normalment, es diferencia entre tres tipus de SEO:


On Page: Relacionat amb els continguts i l'estructura de la mateixa web. Contra més clara i completa sigui la informació que s'ofereix, millor. Un contingut útil i informatiu, valuós, atractiu i creïble és una excel·lent manera d'obtenir un bon posicionament.


Off Page: Es mesura, principalment, a través del nombre de llocs web que contenen enllaços que porten a la teva pàgina web. Contra més important i rellevant sigui la pàgina que enllaça al teu contingut, millor. De fet, premia la qualitat abans que la quantitat. D'aquesta manera, els motors de cerca entenen que la teva pàgina és un lloc de confiança.


SEO Tècnic: Aquell que se centra en les possibilitats d'optimització tècnica d'un lloc web: metadades, indexació, sitemap, pàgines d'error, velocitat de càrrega, seguretat del lloc, etc.


La importància del SEO

Per a una empresa, una major presència a internet pot traduir-se en un increment de les vendes i del prestigi de la marca, ja que posicionar-se en els primers resultats dels motors de cerca augmenta la possibilitat de captar clients.


D'igual manera, un bon posicionament també és positiu per a créixer en les diferents xarxes socials, en les quals pots adoptar diferents estratègies de venda o entreteniment i incrementar el públic objectiu. A més, optimitzar al màxim el teu web farà que els internautes que aterrin en ella tinguin una bona experiència a nivell usuari i es fidelitzin amb la teva marca.


Per als cercadors, l'objectiu principal és proporcionar als usuaris la informació que estan buscant, per la qual cosa, si interpreten que el nostre contingut és de qualitat, obtindrem bons resultats i ens diferenciarà de la nostra competència. No obstant això, pel fet que no costa diners, el posicionament SEO és una estratègia a mig-llarg termini.

bottom of page