top of page

Pàgina web corporativa en format verticalLa pàgina web és una de les eines més potents a l'hora de presentar una empresa. Permet donar a conèixer la informació que es desitgi i interactuar amb el client de forma directa. En el cas de MMC Núvies hem creat una pàgina en format vertical. La pàgina es desplaça de dalt a baix i integra diferents apartats amb explicacions i serveis relacionades amb l'empresa. El disseny segueix l'estètica creada des d'un inici, amb el blanc i el marró com a colors predominants i amb una tipografia elegant i sofisticada. Pàgina web: www.mmcnuvies.com

bottom of page