top of page

Cartell amb placa d'alumini i lletres de tall amb retroil·luminació

Els cartells amb retroil·luminació són la millor forma de fer veure el teu negoci i d'atreure l'atenció tant de dia com de nit. I la visibilitat és encara major si s'acompanya el cartell és d'alumini i disposa d'unes lletres de tall. D'aquesta manera, la llum destacarà sobretot en les lletres i en el missatge que es vulgui transmetre. En aquest cas, es destaca el logotip de Duplex amb la ti

pografia escollida especialment per a l'entitat.

bottom of page